Wilt u meer juridisch advies over het contractenrecht? Smit & Smit Advocaten helpt u hierbij. Het gezegde ‘iets zwart op wit zetten’ is niet zonder reden verzonnen. Een zorgvuldig opgesteld contract biedt u als ondernemer houvast en kunt u voor een heleboel ongewenste situaties behoeden.

Naast het opstellen van contracten, helpen Smit & Smit Advocaten u ook wanneer de andere partij zijn contractuele verplichtingen niet nakomt of in het geval een contract moet worden beëindigd of gewijzigd.   Onze contractenrecht advocaten zijn gespecialiseerd, zodat zij u op de juiste manier kunnen helpen. Neem vrijblijvend contact met ons op. Het eerste gesprek is altijd gratis.

contractenrecht

Wat is contractenrecht?

Het contractenrecht, ook wel het overeenkomstenrecht, is het deel van het recht dat overeenkomsten betreft.

Het contractrecht houdt zich bezig met zaken als hoe de overeenkomst tot stand komt, de duur en de beëindiging van de overeenkomst. Verder kan worden gedacht aan de regels die gelden als een van de partijen zich niet aan de gemaakte afspraken houdt (er sprake is van een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst).

Het is van essentieel van belang dat partijen bij het opstellen van een overeenkomst helder taalgebruik hanteren, zodat de afspraken goed en duidelijk worden vastgelegd. In de praktijk gaat het hier regelmatig mis en liggen discussies met geschillen op de loer.

Mogelijkheden in het contractenrecht

Nuchter en oprecht bij zaken als het contractenrecht

Smit & Smit Advocaten kenmerken zich door een nuchtere en oprechte werkwijze. Wij behandelen niet alle rechtsgebieden, maar wat we doen, doen we goed. Ook het contractrecht is onze kracht. Bij ons ervaart u geen drempel om te komen en het eerste intakegesprek is altijd gratis.

Op die manier kost het u niets, maar heeft u wel gelijk duidelijkheid over uw juridische positie. Wel zo prettig.

Discussie over een contract?

In een overeenkomst/contract leggen de contractspartijen vast wat zij over en weer aan elkaar verplicht zijn. Dit is handig, want dan weten beide partijen wat er van hen wordt verwacht. Toch treden er regelmatig misverstanden op. Zo kan het voorkomen dat een contractspartij een bepaling op een geheel andere wijze leest/uitlegt dan zijn tegenpartij.

Bij de uitleg van de in discussie zijnde contractsbepaling kan de letterlijke tekst dan ontoereikend zijn om het geschil te beslechten. En juist bij een geschil over een overeenkomst/contract gaat het vaak om de uitleg daarvan.

Wat mocht een partij op basis van de gemaakte afspraken redelijkerwijs verwachten? In de rechtspraak is hierover een criterium ontwikkeld, het zogeheten ‘Haviltexcriterium’.

Wat is het Haviltexcriterium?

Dit criterium is vernoemd naar een arrest van de Hoge Raad van 13 maart 1981 (het Haviltex-arrest). In dit arrest is bepaald hoe een overeenkomst uitgelegd moet worden. Genoemd criterium komt erop neer dat bij de uitleg van een overeenkomst niet alleen gekeken moet worden naar de taalkundige betekenis van de tekst, maar naar de betekenis die partijen aan die tekst mochten toekennen, gelet op de gegeven omstandigheden van het geval en op basis van wat zij van elkaar mochten verwachten.

Voor de vraag wat partijen mochten verwachten van elkaar is onder meer van belang tot welke maatschappelijke kringen zij behoren en in hoeverre hun rechtskennis reikt. Of het contract gesloten is tussen twee professionele partijen in dezelfde branche of tussen een onderneming en een consument maakt verschil. Ook de context van de bepaling die uitgelegd wordt en hoe die bepaling tot stand is gekomen speelt een rol.

Als partijen over de desbetreffende bepaling hebben onderhandeld mag sneller worden aangeknoopt bij de letterlijke tekst dan als die bepaling in de onderhandeling geheel niet aan de orde is gekomen. E-mails en brieven die voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst over en weer zijn verzonden, kunnen dus van belang zijn bij de uitleg van de overeenkomst.

Dat de bewoordingen van de overeenkomst niet doorslaggevend zijn, betekent niet dat de rechter altijd verder moet kijken dan de letterlijke tekst. Bij een zuiver commerciële overeenkomst tussen twee professionele partijen die zijn bijgestaan door juristen, mag de rechter sneller uitgaan van een grammaticale uitleg van de contractsbepaling. Als de bewoordingen van de bepaling een zeer voor de hand liggende uitleg geeft, dan rust op de rechter overigens wel een verzwaarde motiveringsplicht om een tegengestelde uitleg te aanvaarden.

Niemand wil achteraf moeten aantonen wat nu eigenlijk de bedoeling was. Contracten goed en bondig formuleren is dus een kunst. Ze lezen en interpreteren ook, zo blijkt, want daarbij ontstaan zoals gezegd de meeste geschillen. Bij het opstellen moet een advocaat bedenken: wat gebeurt er als partijen straks lijnrecht tegenover elkaar komen te staan?

Dat verwacht niemand, anders gaan de contractanten geen samenwerking aan, maar moet toch het uitgangspunt zijn voor degene die het contract opstelt. De ervaring leert dat zolang alles goed loopt, niemand naar de overeenkomst kijkt. Die komt pas uit de la als er barsten in de samenwerking komen.

Ccontractenrecht advocaat met het laagste tarief

Contractenrecht advocaat nodig? We zijn altijd rechtstreeks mobiel bereikbaar. Ook via sms of whatsapp. Korte lijnen dus. Waar we ook duidelijk in zijn, zijn de kosten. Wij hanteren gegarandeerd het laagste uurtarief. Wilt u meer informatie over contractenrecht of heeft u vragen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

SMS/WhatsApp Contact

Hoewel er natuurlijk grenzen zitten aan het begrip '24 uur per dag' zijn wij echt bijna altijd bereikbaar! Ook via SMS en Whatsapp. Wel zo makkelijk.

Digitaal Informatieverkeer

Snel, efficiënt en geen ruimte voor onduidelijkheid. Daarom werken Smit & Smit Advocaten zoveel mogelijk digitaal. Dit scheelt u tijd en dus geld.

Private Table

Speciale seminars voor ondernemers: gratis juridisch advies met een hapje en drankje. Direct toepasbaar in de praktijk. Boeiend en daarnaast goed voor uw netwerk.

Vaste Prijsafspraak

Naast een eerste gratis intakegesprek, bieden wij ook de mogelijkheid om vooraf een vaste prijs te offreren. Dit onderscheidt ons van onze branchegenoten.