Column: Het toepassen van Huisregels: zinvol?

We trappen onze columnreeks af met een column over het toepassen van Huisregels. In de praktijk komen we ze in verschillende vormen, maten en met verschillende inhoud tegen. Vaststaat dat Huisregels nooit standaard zijn. Binnen elke onderneming gelden immers andere regels.

Maar waar moet je als werkgever bij het toepassen van Huisregels nu eigenlijk op letten?

Laten we beginnen door te zeggen dat het opstellen van Huisregels een goede zaak is: iedereen binnen het bedrijf weet dan waar hij/zij aan toe is. Bij Huisregels hoort ook een sanctiebeleid dat kan worden ingezet als medewerkers op enigerlei wijze ontsporen. Daarbij kan de ultieme sanctie ontslag op staande voet zijn. Om sancties te kunnen toepassen is het wel van belang dat de Huisregels van tevoren duidelijk bekend zijn gemaakt. Dat geldt ook voor de sancties zelf die zijn verbonden aan het overtreden of niet-opvolgen van de Huisregels. Anders gezegd: het moet de werknemer dus duidelijk zijn welke regels er precies gelden én wat de gevolgen zijn als hij/zij die regels overtreedt. Laat een werknemer dus altijd tekenen voor ontvangst, toepassing en inhoud van de Huisregels.

Een recente zaak die in maart dit jaar bij de kantonrechter Noord-Holland illustreert mooi de waarde van het op de juiste wijze toepassen van Huisregels.
Het gaat in deze kwestie om een supermarktmedewerkster die een hap had genomen uit een donut, zonder dat zij deze gekocht had en deze had betaald. Dit was voor de werkgever reden om haar op staande voet te ontslaan. In deze zaak speelt mee dat werkgever een Huishoudelijk reglement hanteert, waarin o.a. is vastgelegd dat diefstal niet wordt getolereerd. Verder speelt mee dat de werkneemster al diverse waarschuwingen had ontvangen voor het niet-naleven van de Huisregels. De werkneemster voerde verweer tegen het ontslag op staande voet en startte een gerechtelijke procedure.

De kantonrechter oordeelde in die procedure dat het ontslag op staande voet ten onrechte was gegeven. De kantonrechter vond dat het hier ging om een donut die deel uitmaakte van een grote partij donuts die na afloop van de werkdag zouden worden weggegooid, omdat deze donuts niet langer houdbaar waren. De werkneemster had een hap uit de donut genomen in het bijzijn van meerdere collega’s, omdat zij de vulling van de donut wilde proeven vanwege de nieuwe smaak. De werkneemster heeft de donut na het nemen van de hap weggegooid in de vuilniscontainer. Daar zijn ook de overige donuts van de betreffende partij in terecht gekomen. De kantonrechter is het wél met de werkgever eens dat werkneemster in strijd heeft gehandeld met de Huisregels die bij de supermarkt gelden, mede gelet op de eerder gegeven waarschuwingen. Ook is de kantonrechter het met de werkgever eens dat een ontslag op staande voet mag worden verleend als het gaat om een product met een geringe waarde. Dit vooral, omdat de werkgever er een groot belang bij heeft om haar Huisregels strikt te handhaven.

Vanwege de persoonlijke en financiële gevolgen die het ontslag op staande voet voor de werkneemster zou hebben, oordeelt de kantonrechter echter dat een ontslag op staande voet in deze zaak een te vergaand middel is. Daarom laat de kantonrechter het ontslag op staande voet niet in stand.

Werkgever had daar al rekening mee gehouden en de kantonrechter tevens verzocht om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Hierin slaagt de werkgever. De kantonrechter is namelijk van oordeel dat de werknemer verwijtbaar gehandeld heeft, omdat zij de Huisregels van de werkgever overtreden heeft.

Zo ziet u maar, door het gebruik van huisregels én het voeren van een strikt beleid op naleving daarvan, wordt de arbeidsovereenkomst toch ontbonden. Toch wel zinvol die huisregels.

Facebooktwitterlinkedinmail