Zijn de door u gehanteerde modellen nog actueel?

modellen nog actueel

Een nieuw jaar biedt nieuwe kansen, zowel zakelijk als privé. Wij hopen dat het voor u een mooi jaar zal worden, met gezondheid boven alles. Onze vorige column ging over de wijzigingen in de wetgeving die met ingang van dit jaar op stapel staan. Het is zinvol na te gaan wat die wijzigingen voor u in de praktijk betekenen en daarop zonodig actie te ondernemen.

In dit kader is het ook verstandig de door u gehanteerde modellen (te denken valt aan uw algemene voorwaarden, standaard opdrachtbevestiging en overeenkomsten zoals bijvoorbeeld de arbeidsovereenkomst) eens onder de loep te laten nemen.

Wij zien vaak in de praktijk dat ondernemers druk zijn met van alles, maar vergeten hun standaard modellen om de zoveel tijd kritisch te (laten) bekijken. Het komt geregeld voor, dat bijvoorbeeld de algemene voorwaarden geen aansluiting meer vinden met de bedrijfsvoering en werkwijze in de praktijk en verwijzingen bevatten naar oude wet- en regelgeving. Als het er dan op aan komt, kan het zomaar verschil maken hoe een discussie/geschil uitpakt.

Wij adviseren dan ook om de door u gehanteerde modellen met enige regelmaat juridisch te laten beoordelen en te toetsen op actualiteit qua wet- en regelgeving.

Smit & Smit Advocaten kan u hierbij helpen. Leg uw modellen ter beoordeling aan ons voor en wij geven u feedback en passen de stukken desgewenst voor u aan. De maand februari 2022 staat bij ons in het teken van ‘de juridische scan op actualiteiten’ met interessante aanbiedingen. Neem vrijblijvend eens contact met ons op.

Afspraak maken Neem vrijblijvend contact op