Rechtsgebieden“Wij zijn vakspecialisten in arbeidsrecht (ontslagrecht), contractenrecht, verbintenissenrecht, ondernemingsrecht en incasso.”


Incasso

Ondernemen is wel zo prettig wanneer uw klanten uw facturen (op tijd) betalen. Ook als particulier kan het zo zijn dat u geld heeft uitgeleend. Ook dan is het fijn als u uw geld krijgt terugbetaald. Helaas neemt niet iedereen het even nauw met het nakomen van zijn of haar (financiële) verplichtingen. Smit & Smit Advocaten kennen de juridische mogelijkheden om uw debiteur tot betaling te dwingen.

Wilt u uw vordering zoveel als mogelijk veilig stellen? Dat kan. Wij zijn ook specialist in het leggen van beslag. We werken nauw samen met een vaste deurwaarder. Korte lijnen dus, waardoor onnodig tijdsverlies wordt voorkomen.

Ontslag

Als ondernemer komt het wel eens voor dat u één of meerdere werknemers al dan niet gedwongen wilt ontslaan. Wij begrijpen dat u daar zo min mogelijk sores van wilt hebben. Een ontslag/reorganisatietraject vraagt bijzondere aandacht. Wij weten dat u daar als ondernemer niet altijd de tijd voor vrij kunt maken. Dit hoeft ook niet.

Ook kunt u als particulier worden geconfronteerd met ontslag. Heel vervelend, maar met ons kantoor aan uw zijde staat u juridisch sterk.

De ervaren advocaten van Smit & Smit Advocaten doorlopen voor u het ontslag/reorganisatietraject op de juiste juridische wijze. Een prettige gedachte.

Ondernemingsrecht

Het ondernemingsrecht raakt de kern van organisaties. Of het nu gaat om samenwerkingen of fusies, de herstructurering van een concern of eventuele geschillen over de koers van de onderneming.

De advocaten van Smit & Smit Advocaten beoefenen dit rechtsgebied op het hoogste niveau. Wij kennen als geen ander de mogelijkheden die het ondernemingsrecht biedt om het beste resultaat voor een organisatie te bereiken. Dit is wat u als ondernemer wilt. Wij zijn duidelijk in onze advisering en gewend om als klankbord voor de ondernemer te fungeren bij het nemen van zowel alledaagse als strategische beslissingen.

Contracten & Verbintenissen

Zowel als ondernemer of als particulier sluit u overeenkomsten (contracten). Voor elke overeenkomst gelden andere regels en voorwaarden. Wat geldt als u niet tevreden bent over een aangekocht product? Weet u dan hoe te handelen? Of wilt u onder bepaalde verplichtingen uit komen, maar weet u niet of en hoe dit mogelijk is? Of wilt u een overeenkomst met een partij sluiten, maar vraagt u zich af wat u daar allemaal in moet opnemen? Allerlei vragen die Smit & Smit Advocaten graag voor u beantwoorden. Voorkom problemen. Fouten zijn snel gemaakt.

Smit & Smit Advocaten adviseert, bemiddelt en ondersteunt u bij het opstellen van contracten, het wijzigen en het beëindigen daarvan. Ook bij geschillen die voortvloeien uit contracten, staat Smit & Smit Advocaten u graag deskundig bij. Wij beschikken over ruime proceservaring op dit rechtsgebied en zijn in staat de kansen en risico’s van procederen goed en helder voor u inzichtelijk te maken.

Personen- en familierecht

Als u in een echtscheiding of andere familierechtelijke kwestie verwikkeld bent of gaat raken, is het prettig als u deskundig wordt bijgestaan en advies krijgt waar u iets mee kunt. Smit & Smit Advocaten is deskundig op het gebied van echtscheiding, beëindiging relatie of partnerschap, omgangs- en gezagskwesties, boedelscheiding, afwikkeling huwelijkse voorwaarden, kinder- en partneralimentatie en zaken met betrekking tot het civiele jeugdrecht (ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing, etc.).

  • Jack 06 20 14 24 49
  • Kees 06 20 13 86 69
  • Lydia 06 47 89 04 91