Ontslagrecht

Het ontslagrecht is in het leven geroepen om werknemers te beschermen bij bijvoorbeeld een ontslag op staande voet. Heeft u te maken met een arbeidsconflict, waarbij u er niet zeker van bent of dit juridisch klopt? Bekijk dan altijd eerst wat in de arbeidsovereenkomst is opgenomen. Heeft u het beste juridisch advies nodig? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Of lees verder en kom alles te weten over het ontslagrecht.

Wat is het ontslagrecht?

Het ontslagrecht is het recht dat regelt, en als het ware erop toeziet, dat werknemers worden beschermd bij een ontslag. Een ontslag kan bijvoorbeeld niet rechtsgeldig zijn, omdat deze niet overeenkomt met de afspraken die in de arbeidsovereenkomst zijn vastgesteld door de werknemer en de werkgever of dat de geldende regels niet goed worden nageleefd. Een werknemer heeft ook altijd het recht om zich te verweren tegen een ontslag.

Veel voorkomende redenen voor een ontslag

  • Financiële/ economische redenen voor het bedrijf
  • De werknemer functioneert niet goed
  • Er is sprake van een verstoorde arbeidsrelatie
  • Vaak te laat komen
  • Diefstal
  • Werknemer handelt verwijtbaar of laat na zich aan de regels c.q. geldende verplichtingen te houden

Beide partijen zijn het eens met het ontslag

Het is mogelijk dat werkgever en werknemer in goed overleg besluiten om de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen. Werkgever en werknemer sluiten dan een zogeheten vaststellingsovereenkomst (ook wel beëindigingsovereenkomst) genoemd met elkaar.

Partijen zijn het niet eens

Wanneer één van de partijen het niet eens is met een (voorgenomen) ontslag c.q. beëindiging van de arbeidsovereenkomst, dan kan dat leiden tot een gerechtelijke procedure bij de kantonrechter of een procedure via het UWV. Welke route precies gevolgd moet worden, is afhankelijk van de grondslag (reden) van het gewenste ontslag c.q. de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Gaat het om een ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen of vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid? Dan is het UWV de instantie die over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst zal moeten oordelen. In alle andere gevallen is dat de kantonrechter.

Hoe gaat het verder?

Als er een procedure bij het UWV of de kantonrechter is gevoerd, dan hebben partijen de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan tegen een onwenselijke beslissing c.q. uitspraak. Om uiteindelijk aanspraak op een eventuele WW-uitkering te kunnen maken, is het de vraag of een werknemer zogeheten ‘verwijtbaar werkloos’ is geworden. Bij het sluiten van een vaststellingsovereenkomst is mede bepalend of die voldoet aan de geldende vereisten om het recht op een eventuele WW-uitkering zoveel als mogelijk te kunnen waarborgen.
Als er een WW-uitkering kan worden verkregen, dan betekent dit dat een werknemer over het algemeen in de eerste 2 maanden 75% van het WW-maandloon uitgekeerd krijgt. Hierna is dat 70%. De duur van een WW-uitkering is afhankelijk van het arbeidsverleden van een werknemer.

Juridisch advies nodig bij ontslagrecht?

Bent u er niet zeker van of uw ontslag juridisch correct is en heeft u ondersteuning nodig? Kies dan voor de advocaten van Smit & Smit Advocaten. Wij zijn uw specialist op het gebied van het ontslagrecht. Waarom? Wij maken de weg tot het recht gewoon simpel en betaalbaar. Neem eens vrijblijvend contact met ons op. Het eerste gesprek is uiteraard altijd gratis.