Informatie & Route


Smit & Smit Advocaten staan ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten. Adres: Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag. Voor meer informatie, ga naar www.advocatenorde.nl


 • Prins Bernhardlaan 16
 • 1131 CH Volendam

Smit & Smit Advocaten is een kantorencombinatie gevormd door de vennootschap onder firma Smit & Smit Advocaten v.o.f. (KvK nr: 59217499), mevrouw mr. A.F.M. Visscher h.o.d.n. Mr. A.F.M. Visscher Advocatuur (KvK nr: 69553637) en mevrouw mr. R.J.C. Silven h.o.d.n. Silven Advocatuur (KvK nr: 72385863). Elk afzonderlijk advocatenkantoor beschikt over een eigen beroepsaansprakelijkheidsverzekering, die Smit & Smit Advocaten v.o.f., Mr. A.F.M. Visscher Advocatuur en Silven Advocatuur hebben afgesloten bij Chubb European Group Limited, gevestigd te (3068 AV) Rotterdam aan de Marten Meesterweg 8-10 (postbus 8664, 3009 AR Rotterdam). Hierbij geldt dat de partij met wie is gecontracteerd met uitsluiting van de andere partij aansprakelijk is voor eventuele beroepsfouten. Op onze dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, waarin een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen. Elke aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval via de betreffende beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, te vermeerderen met het van toepassing zijnde eigen risico. Mevrouw mr. A.F.M. Visscher h.o.d.n. Mr. A.F.M. Visscher Advocatuur (KvK nr: 69553637) en mevrouw mr. R.J.C. Silven h.o.d.n. Silven Advocatuur (KvK nr: 72385863) beschikken niet over een Stichting Derdengelden.

 • KvK-nummer Smit & Smit Advocaten: 59217499
 • BTW-nummer Smit & Smit Advocaten: 8533.72.457.B.01
 • KvK-nummer Mr. A.F.M. Visscher Advocatuur: 69553637
 • BTW-nummer Mr. A.F.M. Visscher Advocatuur: 1781.77.209.B.01
 • KvK-nummer Silven Advocatuur: 72385863
 • BTW-nummer Silven Advocatuur: NL200657902B01
 • Algemene Voorwaarden
 • Klachtenregeling

 • Jack 06 20 14 24 49
 • Kees 06 20 13 86 69
 • Lydia 06 47 89 04 91
 • Rosanne 06 23 40 94 74