Contracten en
verbintenissen

Juridisch advies nodig bij het contractenrecht? Smit & Smit Advocaten helpt u hierbij. Het gezegde ‘iets zwart op wit zetten’ is niet zonder reden verzonnen. Een zorgvuldig opgesteld contract biedt elke partij (of u nou ondernemer, werknemer of in andere hoedanigheid) houvast en kan u voor een heleboel ongewenste situaties behoeden.

Wat is contractenrecht?

Het contractenrecht, ook wel het overeenkomstenrecht genoemd, houdt zich bezig met zaken ten behoeven van overeenkomsten. Zoals hoe de overeenkomst tot stand komt, de duur en de beëindiging van de overeenkomst. Verder moet u denken aan de regels die gelden wanneer één van de partijen zich niet aan de gemaakte afspraken houdt. Hierbij wordt gekeken of er sprake is van een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst.

Wat is belangrijk bij het opstellen van een contract?

Het is van essentieel van belang dat partijen bij het opstellen van een overeenkomst helder taalgebruik hanteren, zodat de afspraken goed en duidelijk worden vastgelegd. De afspraken dienen in lijn te zijn met de bedoeling van partijen. In de praktijk gaat het hier regelmatig mis en liggen discussies met geschillen op de loer.

Discussie over een contract?

In een overeenkomst/contract leggen de contractspartijen vast wat zij over en weer aan elkaar verplicht zijn. Dit is handig, want dan weten beide partijen wat er van hen wordt verwacht. Toch treden er regelmatig misverstanden op. Zo kan het voorkomen dat een contractspartij een bepaling op een geheel andere wijze leest/uitlegt dan zijn tegenpartij.
Bij de uitleg van de in discussie zijnde contractsbepaling kan de letterlijke tekst dan ontoereikend zijn om het geschil te beslechten. En juist bij een geschil over een overeenkomst/contract gaat het vaak om de uitleg daarvan.

Wat mocht een partij op basis van de gemaakte afspraken redelijkerwijs verwachten? In de rechtspraak is hierover een criterium ontwikkeld, het zogeheten ‘Haviltexcriterium’.