Ondernemingsrecht

De advocaten van Smit & Smit hebben ruime ervaring in het adviseren en procederen op het gebied van het ondernemingsrecht.
Onder het ondernemingsrecht vallen uiteenlopende zaken als de oprichting van een B.V. , een enquêteprocedure bij de Ondernemingskamer of een reorganisatie. Of het nu een advieskwestie of bijstand in een procedure betreft, Smit & Smit kan u helpen.

Wat is het ondernemingsrecht precies?

Ondernemingsrecht is een onderdeel van het privaatrecht, dat zich bezighoudt met rechtspersonen en dan toegespitst op bedrijven met winstoogmerk, dus ondernemingen. De stichting valt daar veelal buiten. Het ondernemingsrecht wordt vaak nog onderverdeeld in rechtspersonenrecht en vennootschapsrecht. Het vennootschapsrecht gaat dan alleen over de besloten vennootschap en de naamloze vennootschap. Het rechtspersonenrecht is veel ruimer en gaat over alle rechtspersonen, waaronder dus ook de besloten vennootschap en de naamloze vennootschap.

Oprichting vennootschap

Bij de oprichting van een vennootschap of een andere ondernemingsvorm zoals bijvoorbeeld een stichting komt veel kijken. Contracten zoals een aandeelhoudersovereenkomst of een oprichtingsovereenkomst zullen moeten worden opgesteld. Deze documenten vormen de basis van de toekomstige onderneming: bij geschillen zijn de afspraken die hierin zijn neergelegd vaak van doorslaggevende factor.

Aandeelhoudersvergadering of herstructurering

Ook na de oprichting is het verstandig om Smit & Smit Advocaten aan de zij te hebben bij verschillende juridische situaties. Denk bijvoorbeeld aan de voorbereiding van een aandeelhoudersvergadering, de herstructurering van een bedrijf of advies bij een geschil tussen aandeelhouders of vennoten.

Ondernemingskamer

Het is in voorkomende gevallen ook mogelijk een procedure bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam te voeren (een zogeheten enquêteprocedure). In deze procedure wordt op verzoek van de aandeelhouders of de vennootschap zelf een onderzoek verricht naar het beleid en de gang van zaken van de vennootschap.

Uitkoop aandeelhouder of vennoot

Een andere weg om een geschil tussen aandeelhouders op te lossen is de uitkoop van één of meerdere aandeelhouders of vennoten. Of het nu om een aandeelhouder gaat die zelf wil worden uitgekocht (buy out) of om een uitstootprocedure ten behoeve van de overige aandeelhouders of twee vennoten die hun samenwerking willen beëindigen, Smit & Smit biedt advies en begeleiding in elk stadium van dit proces.

Ontslag bestuurder

Bij het ontslag van een bestuurder van een onderneming komen naast ondernemingsrechtelijke ook arbeidsrechtelijke aspecten aan de orde. Naast zijn vennootschappelijke positie als statutair bestuurder staat de bestuurder meestal ook in een arbeidsrechtelijke relatie tot de vennootschap. Dit maakt het soms ingewikkeld om een bestuurder te ontslaan. Smit & Smit zijn ook specialist op het gebied van het arbeidsrecht en kunnen daarom een ontslagsituatie vanuit beide perspectieven beoordelen.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurdersaansprakelijkheid kan variëren van interne aansprakelijkheid, aansprakelijkheid bij faillissement of van persoonlijke verwijtbaarheid en onrechtmatige daad van de bestuurder ten opzichte van een derde. De rechtspraak over dit onderwerp is divers en blijvend in ontwikkeling. Smit & Smit kan u met raad en daad bij staan.

Ondernemingsrecht advocaat

Op zoek naar een ondernemingsrecht advocaat? Dan bent u bij Smit & Smit advocaten aan het juiste adres. Wij zijn namelijk altijd rechtstreeks mobiel bereikbaar. Ook via sms of whatsapp Wat voor korte lijnen zorgt. Klik hier voor onze mobiele telefoonnummers. Waar we ook duidelijk in zijn, zijn de kosten. Wij hanteren gegarandeerd het laagste uurtarief. Wilt u meer informatie over hoe Smit Smit Advocaten te werk gaan wat betreft het ondernemingsrecht of heeft u andere vragen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij maken de toegang tot het recht gewoonweg simpel en betaalbaar. Dit zowel voor particulieren als voor (MKB) ondernemers. Smit & Smit Advocaten, met recht eigentijds!