Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap

wet excessief lenen bij eigen vennootschap

Op 24 maart 2022 heeft staatssecretaris Van Rij het wetsvoorstel waarmee excessief lenen van de eigen vennootschap(pen)wordt aangepakt naar de Tweede Kamer gestuurd. Het kabinet heeft hiermee als doel om het excessief lenen bij de vennootschap tegen te gaan. Het lenen bij de eigen vennootschap kan namelijk belastingheffing in box 2 uitstellen of zelfs afstellen. Het kabinet ziet graag dat hier verandering in komt en vandaar dat een wetswijziging in het leven is geroepen.

Nieuw wetsvoorstel

Momenteel is het voor directeuren-grootaandeelhouders (hierna: DGA’s) vaak mogelijk om geld te lenen uit hun vennootschap zonder dat er op dat moment belasting wordt betaald. Hierdoor ontstaat er een fiscale prikkel om geen dividend of loon te laten uitkeren en in plaats daarvan het geld uit te lenen. Het wetsvoorstel houdt in dat DGA’s en aanmerkelijkbelanghouders, vermoedelijk vanaf 2023, verplicht worden om inkomstenbelasting uit box 2 te gaan betalen als zij meer dan € 700.00 lenen van hun eigen vennootschap.

Wat houdt het wetsvoorstel in?

De mogelijkheid om privé via leningen te beschikken over vermogen uit box 2 zonder dat daarover direct belasting wordt betaald, zal met dit wetsvoorstel worden beperkt. Ook zal de nieuwe wetgeving zorgen voor minder ongelijkheid tussen de verschillende soorten ondernemers. Het hangt namelijk af van de rechtsvorm die een ondernemer gekozen heeft of er geleend kan worden van de eigen onderneming Het systeem van de nieuwe wet is niet al te ingewikkeld. Tel alle schulden en verplichtingen op de peildatum (31 december) op die de DGA en zijn/ haar partner aan de vennootschap heeft. Alles boven de € 700.000 is belast als fictief dividend in box 2 tegen een tarief van 26,9% (2022).De nieuwe regeling heeft één uitzondering, namelijk eigenwoningschulden die zijn aangegaan voor aankoop, onderhoud of verbetering van de eigen woning van de DGA. Als er na inwerkingtreding van de wet een nieuwe eigenwoningschuld wordt aangegaan bij de eigen vennootschap dan geldt als aanvullende eis dat het formele hypotheekrecht ten gunste van de vennootschap wordt ingeschreven in het kadaster.

Er is tevens bepaald, om misbruik tegen te gaan, dat de regeling ook zal gelden voor leningen aan de (klein)kinderen en (groot)ouders van de DGA en zijn/haar partner. Hierbij gelden dezelfde regels, het maximum van € 700.000 en eigenwoningschulden zijn uitgesloten.

Wanneer gaat de wet van kracht?

Wanneer de nieuwe maatregel van kracht gaat is nog onbekend, maar naar verwachting wordt zal het in 2023 zijn. Omdat pas aan het einde van het jaar beoordeeld wordt of er sprake is van een excessieve lening, zal de eerste toetsing op 31 december 2023 plaatsvinden. Dit geeft u dus ook nog in 2023 de tijd om de lening af te lossen. Mocht u nader advies willen aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Afspraak maken Neem vrijblijvend contact op