Kantonrechter

De kantonrechter is in Nederland een alleensprekende rechter bij een rechtbank, die zowel civiele zaken als strafzaken behandelt, maar alleen de zogenaamde kantonzaken. Deze kantonzaken betreffen arbeidszaken, huurzaken, consumentenkredietzaken en consumentenkoopzaken. De behandeling van overige niet-kanton-zaken, worden door de rechters van andere afdelingen binnen de organisatie van de rechtbank behandeld.

De kantonrechter binnen het civiele recht

De kantonrechter behandelt binnen het civiele recht civiele zaken die tot een maximaal bedrag van  € 25.000 betreffen. Alle zaken met vorderingen boven dat bedrag, worden behandeld bij de sector civiel van de rechtbank. Ook de zogeheten aard-zaken, vallen onder het werkgebied van deze rechter. Het gaat hier dan om alle arbeidszaken, huurzaken, consumentenkoopzaken en consumentenkredietzaken. Ook bewind, curatele, mentorschap en het verwerpen of (beneficiair) aanvaarden van een erfenis zijn onderwerpen waar de kantonrechter over gaat.

de_kantonrechter

De kantonrechter binnen het strafrecht

De kantonrechter behandelt ook strafzaken, waarbij het dan meestal gaat om lichte strafzaken zoals verkeersboetes. Overtredingen die in het verkeer plaats vinden zoals snelheidsovertreding.

Geschiedenis kantongerecht

Van 1838 tot 2002, betrof het kantongerecht in Nederland het laagste niveau in de rechtspraak. Het kanton betreft het rechtsgebied van de kantonrechter die zijn oorsprong in 1811 kent, tijdens de Franse tijd. Toen het kanton ingevoerd werd, noemde men deze positie eerst de vrederechter. Later werd deze functie omgedoopt tot de kantonrechter. Vanuit het kantongerecht werd dit zelfstandige gerecht uitgevoerd. Na de afschaffing van het kantongerecht als zijnde een zelfstandig gerecht, werden deze gebouwen gesloten. Ondanks het kantongerecht vandaag de dag niet meer als instituut bestaat, zijn de meeste gebouwen bewaard gebleven.

Hulp nodig bij kantonzaken?

Zoekt u hulp bij desbetreffende kantonzaken? Of heeft u deskundig advies nodig in de richting van personen- en familierecht? Neem vrijblijvend contact op met Smit & Smit Advocaten voor een adviesgesprek. Ons team van advocaten staan voor u klaar bij het vinden van de juiste oplossing.

Transparant en kosten beheersend

Wij vinden het belangrijk om u van tevoren eerlijk en oprecht inzicht te geven in uw slagingskansen en kosten. Hoe de kosten eruit gaan zien, is afhankelijk van een aantal factoren, waarover wij u graag tijdens een vrijblijvend gesprek meer informatie kunnen geven.

Advies gesprek