Arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst is een belangrijk onderdeel  wanneer een werkegever een werkenemer in dienst neemt. Het is belangrijk dat deze overeenkomst netjes en duidelijk wordt opgesteld. Bij Smit en Smit Advocaten bent u dan aan het juiste adres. De regels kennen is niet zo moeilijk, het gaat erom wat je ermee doet. En dat laatste is de kunst van de advocaten van Smit & Smit Advocaten

Arbeidsovereenkomst laten opstellen?

Wilt u een arbeidsovereenkomst laten opstellen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Bij Smit en Smit Advocaten wordt alles van A tot Z geregeld.

Arbeidsovereenkomst opzeggen?

Heeft u andere wensen betreft en wilt u het arbeidsovereenkomst opzeggen of verbreken? Ook dan kunt u bij Smit en Smit Advocaten terecht.

Wat is een arbeidsovereenkomst?

Een arbeidsovereenkomst of arbeidscontract is een onderdeel van het arbeidsrecht waarbij een afspraak wordt gemaakt tussen werkgever en werknemer. Hierin wordt afgesproken dat een werknemer, verplicht, een aantal uren werkt voor de werkgever. Belangrijke aspecten in de overeenkomst zijn de betaling en hoogte van het loon, de omschrijving van de functie en de gezagsverhouding. Deze aspecten zijn verplicht om in een arbeidscontract op te nemen.

Wanneer wél of geen arbeidsovereenkomst?

Onder bepaalde omstandigheden kan het lastig zijn om te bepalen of er nu wel of geen arbeidscontract is. Als de elementen – loon, in dienst en arbeid – niet aanwezig zijn, dan is er geen sprake van een arbeidsovereenkomst. In dat geval speelt de vraag om wat voor overeenkomst het wel gaat en wat dit met zich meebrengt.

Ook is niet altijd meteen duidelijk wie er in feite de werkgever is. Dit kan namelijk een natuurlijk of rechtspersoon zijn. Normaal gesproken sluit de werkgever één arbeidsovereenkomst met de werknemer. Voor bepaalde groepen werknemers gelden nadere of andere voorschriften, zoals voor het onderwijzende personeel, voor ambtenaren en andere medewerkers in dienst van de overheid.

Wat wordt er in een arbeidsovereenkomst opgesteld?

In een arbeidsovereenkomst worden in ieder geval de volgende zaken geregeld:

Duur

Om te beginnen is het belangrijk om de duur van de arbeidsovereenkomst goed te regelen. Er is de vaste overeenkomst, die in principe doorloopt tot de werknemer met pensioen gaat. Er is ook de tijdelijke arbeidsovereenkomst. Die kan beperkt zijn in tijd, bijvoorbeeld voor twaalf maanden. Ook het einde van een arbeidsovereenkomst niet op een kalenderdatum worden vastgelegd, maar bijvoorbeeld kan de looptijd worden bepaald door af te spreken dat een werknemer werkzaam is gedurende de duur van het zwangerschapsverlof van een bepaalde collega. Bij deze variant is het dan wel van groot belang dat duidelijk het moment kan worden bepaald waarop het dienstverband zal eindigen. Dit vraagt om maatwerk.

Omvang

Een belangrijk aspect is de omvang van de arbeidsovereenkomst. Is het een full time contract, of part time? Wat ook voorkomt is dat de arbeidstijd flexibel is, bijvoorbeeld met een minimum van 5 uur per week en een maximum van 20 uur. Dat wordt een ‘min-max-contract’ genoemd. Een alternatief kan een ‘nul-urencontract’ zijn: partijen spreken dan helemaal geen vast aantal uren af. Een nul-urencontract wordt veelal gebruikt bij oproepkrachten.

Beloning

Een vast loon of is het salaris afhankelijk van bepaalde doelen (provisie/ bonus).

Geheimhouding/concurrentie-en/of relatiebeding

Moet de werknemer geheim houden wat hij hoort of ziet op het werk? Mag de werknemer overstappen naar een concurrent of moet die mogelijkheid worden beperkt? Hoe zit het met bescherming van relaties? Overigens gelden er wel wettelijke beperkingen ten aanzien van het overeenkomen van een concurrentie- en/of relatiebeding in tijdelijke arbeidsovereenkomsten.

Pensioen en collectieve afspraken

Wat is er nog meer van toepassing aan regels binnen de organisatie. Geldt er een pensioenregeling? Etc.

Houd bij dit alles rekening met de aanwezigheid van een eventuele toepasselijke cao. Die kan bepaalde afspraken bijvoorbeeld niet toestaan of die bepaalt dat van de cao niet mag worden afgeweken.

Advies arbeidsovereenkomst

Heeft u juridisch advies nodig bij het opstellen of opzeggen van een arbeidsovereenkomst? Of heeft u een andere vraag over het contractenrecht? Neem dan gerust eens contact met ons op. Wij zijn een advocatenkantoor met een spreekwoordelijke lage drempel. Het eerste intake gesprek is bij ons altijd gratis. Dus kom eens langs.

Transparant en kosten beheersend

Wij vinden het belangrijk om u van tevoren eerlijk en oprecht inzicht te geven in uw slagingskansen en kosten. Hoe de kosten eruit gaan zien, is afhankelijk van een aantal factoren, waarover wij u graag tijdens een vrijblijvend gesprek meer informatie kunnen geven.

Advies gesprek