Vaststellingsovereenkomst

Het komt regelmatig voor dat partijen ter afwikkeling van een tussen hen bestaand geschil (of ter voorkoming daarvan) afspraken maken. Het is verstandig die afspraken op te nemen in een overeenkomst, zodat er later geen onduidelijkheid kan bestaan over de inhoud van de gemaakte afspraken.

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Een dergelijke overeenkomst noemt men een vaststellingsovereenkomst. De vaststellingsovereenkomst is dus een overeenkomst, waarbij twee of meer partijen een bindende regeling treffen, soms ter voorkoming van een geschil, maar meestal om een bestaand geschil op te lossen.

Een VSO kan in allerlei situaties worden toegepast en wordt vaak gebruikt in het geval een werkgever en werknemer tot afspraken over de beëindiging van het dienstverband zijn gekomen (dus met wederzijds goedvinden). Een ontslagprocedure bij de kantonrechter of UWV is dan niet meer nodig.

Als een van de partijen de gemaakte afspraken niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, kan nakoming van de VSO in een procedure bij de rechtbank worden afgedwongen.

Vaststellingsovereenkomst laten opstellen?

Smit & Smit Advocaten beschikt over de nodige expertise en ervaring om u te helpen bij het opstellen van een vaststellingsovereenkomst. Het is van belang dat de overeenkomst precies behelst wat partijen zijn overeengekomen. Helder en begrijpelijk taalgebruik is daarbij van essentieel belang, uiteraard met aandacht voor de specifieke juridische eisen. Smit & Smit helpt u daarbij.

Transparant en kosten beheersend

Wij vinden het belangrijk om u van tevoren eerlijk en oprecht inzicht te geven in uw slagingskansen en kosten. Hoe de kosten eruit gaan zien, is afhankelijk van een aantal factoren, waarover wij u graag tijdens een vrijblijvend gesprek meer informatie kunnen geven.

Advies gesprek