Aannemingsovereenkomst

Een aannemingsovereenkomst is een overeenkomst die wordt opgesteld voor het aannemen van werk. De verplichting van deze overeenkomst is zo bepaald door wet. De aannemingsovereenkomst valt onder het contractenrecht en indien hier geschillen over zijn, kunt u vrijblijvend eens contact met ons opnemen, zodat u juridisch op de beste manier wordt bijgestaan tegen het laagste uurtarief.

aannemingsovereenkomst

Wat is een aannemingsovereenkomst?

Een aannemingsovereenkomst is een overeenkomst waarbij de ene partij, de aannemer, zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verbindt om buiten dienstbetrekking een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren. Dit tegen een door de opdrachtgever te betalen prijs in geld. De aannemingsovereenkomst valt onder het contracten- en verbintenissenrecht en indien hier geschillen over zijn, kunt u vrijblijvend eens contact met ons opnemen, zodat u juridisch op de beste manier wordt bijgestaan tegen het laagste uurtarief.

Voor de totstandkoming van een aannemingsovereenkomst geldt over het algemeen geen vormvereiste. Dat is het uitgangspunt. De wet kent hierop wel een uitzondering, namelijk voor aannemingsovereenkomsten die strekken tot de bouw van een woning in opdracht van een consument. Deze dienen altijd schriftelijk te worden aangegaan.

Bijzondere regels

Voor de aannemingsovereenkomst gelden in de wet opgenomen bijzondere regels. Naast deze bijzondere regels, gelden ook de regels die voor alle andere contracten gelden. Zo gelden er regels voor de oplevering van het werk en voor eisen waaraan het werk dient te voldoen. Verder zijn er in de wet bepalingen over meer- en minderwerk opgenomen.
Verder bestaan voorziet de wet in regelgeving over de beëindiging van de aannemingsovereenkomst en de gevolgen die dat met zich meebrengt. Zo kunnen de opdrachtgever en de aannemer vóór het vastgestelde tijdstip de overeenkomst door de rechter laten ontbinden indien komt vast te staan dat de andere partij niet of niet tijdig aan zijn of haar verplichtingen heeft voldaan. De opdrachtgever heeft zelfs de bevoegdheid om de aannemingsovereenkomst op te zeggen. De aannemer heeft dat recht niet. Bij een opzegging door de opdrachtgever geldt wel dat de opdrachtgever de aannemer dan dient te compenseren.

Wat dient onder andere in een aannemingsovereenkomst opgenomen te zijn?

Wanneer er een aannemingsovereenkomst wordt opgesteld, is het belangrijk dat de volgende zaken worden benoemd:

  • Waaruit bestaan de werkzaamheden? Een volledige omschrijving van de werkzaamheden
  • De aanneemsom en de onderdelen waaruit die is opgebouwd. Is de aanneemsom vast?
  • De termijnen van betaling
  • Toepassing van eventuele algemene voorwaarden
  • Startdatum van de werkzaamheden en de duur daarvan
  • Het moment van oplevering van de werkzaamheden
  • Garantiebepalingen
  • Aansprakelijkheidsbepalingen
  • Kortingsbedrag voor het geval de oplevering te laat plaatsvindt.
  • Een  bepaling over stelposten

Wanneer een aannemingsovereenkomst?

Een aannemingsovereenkomst wordt in de meeste gevallen opgesteld bij bijvoorbeeld de bouw van een woning of aanbouw. In de aannemingsovereenkomst worden dan van te voren belangrijke zaken vastgelegd, zodat hier achteraf geen geschil over kan ontstaan.

Aannemingsovereenkomst advocaat nodig?

Wilt u juridische hulp van een advocaat gespecialiseerd in het contractenrecht? Neem dan vrijblijvend eens contact met ons op. Wij zijn een laagdrempelig advocatenkantoor die u gegarandeerd tegen het laagste uurtarief de beste juridische hulp biedt.

Transparant en kosten beheersend

Wij vinden het belangrijk om u van tevoren eerlijk en oprecht inzicht te geven in uw slagingskansen en kosten. Hoe de kosten eruit gaan zien, is afhankelijk van een aantal factoren, waarover wij u graag tijdens een vrijblijvend gesprek meer informatie kunnen geven.

Advies gesprek