Algemene voorwaarden laten opstellen

Wilt u algemene voorwaarden laten opstellen? Dan bent u bij Smit & Smit advocaten aan het juiste adres. Voor een onderneming is het belangrijk dat de algemene voorwaarden op de juiste manier zijn opgesteld, zodat u duidelijk maakt wat de regels zijn bij de verkoop van uw diensten of producten.

algemene voorwaarden laten opstellen

Wat zijn de algemene voorwaarden precies?

Algemene voorwaarden, ook wel ‘de kleine lettertjes’ genoemd worden veel door ondernemers toegepast. Algemene voorwaarden zijn onderdeel van een contract, ook wel het contractenrecht.

Uit ervaring kunnen wij zeggen dat algemene voorwaarden in de praktijk helaas niet altijd op de juiste wijze worden toegepast. Een veelvoorkomend misverstand is dat algemene voorwaarden vanzelf van toepassing zouden zijn op overeenkomsten. Dat moet van geval tot geval worden afgesproken. Het enkel deponeren van algemene voorwaarden bij de Kamer van Koophandel of een rechtbank is niet voldoende, zelfs niet als daar onderaan het briefpapier naar wordt verwezen. Ditzelfde geldt voor een enkele verwijzing op de factuur of het afdrukken op de achterzijde van de factuur.

Wanneer moet de koper op de hoogte gesteld worden?

Op grond van de wet moeten partijen vóór of uiterlijk op het moment van het sluiten van de overeenkomst afspreken dat de algemene voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn. Maar dat niet alleen. Als de ondernemer de algemene voorwaarden niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst daadwerkelijk aan de andere partij ‘ter hand’ heeft gesteld, dan kan de andere partij daar achteraf een punt van maken en de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden betwisten.

Hoe breng ik de koper op de hoogte van de algemene voorwaarden?

Het is aan de ondernemer te bewijzen dat de andere partij de algemene voorwaarden ook echt voor het sluiten van een overeenkomst heeft ontvangen. De veiligste weg is om in iedere offerte of vóór het sluiten van een overeenkomst de algemene voorwaarden met zoveel woorden van toepassing te verklaren en een exemplaar daarvan mee te sturen. Hetzelfde geldt vervolgens voor de opdrachtbevestiging of de door beide partijen getekende schriftelijke overeenkomst, met daarin de vermelding dat de andere partij een exemplaar van de algemene voorwoorden heeft ontvangen en de toepassing en inhoud daarvan heeft aanvaard.

Algemene voorwaarden laten opstellen voor webwinkels

Als de overeenkomst via elektronische weg tot stand komt gelden er specifieke regels. Als de overeenkomst volledig per e-mail tot stand komt, is het toegestaan om de algemene voorwaarden ook per e-mail aan de andere partij toe te sturen. Bij een overeenkomst die niet via e-mail of internet wordt gesloten (denk aan verkoop via telefoon) mag dat alleen met toestemming van de klant.

Bij verkoop via internet is het voldoende als de andere partij op de website kenbaar maakt akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. Dit kan dan door een hokje met akkoord aan te vinken. De algemene voorwaarden moeten dan wel op die website beschikbaar zijn en kunnen worden gedownload.

Het staat een ondernemer overigens vrij om de algemene voorwaarden ook in andere gevallen per e-mail aan de klant te sturen, maar dit mag alleen met de uitdrukkelijke toestemming van de klant.

Juridisch advies bij het opstellen van algemene voorwaarden

Smit & Smit Advocaten zijn specialisten op het gebied van het contractenrecht en daarmee ook met het opstellen van algemene voorwaarden. Smit & Smit Advocaten biedt de mogelijkheid om een vaste prijsafspraak te maken voor het opmaken van algemene voorwaarden en hanteert gunstige tarieven. Interesse? Neem dan vrijblijvend contact op met Jack of Kees Smit via onderstaand contactformulier.

Transparant en kosten beheersend

Wij vinden het belangrijk om u van tevoren eerlijk en oprecht inzicht te geven in uw slagingskansen en kosten. Hoe de kosten eruit gaan zien, is afhankelijk van een aantal factoren, waarover wij u graag tijdens een vrijblijvend gesprek meer informatie kunnen geven.

Advies gesprek