Overgang van onderneming

Er is sprake van een overgang van een onderneming als een economische eenheid, inclusief haar identiteit, wordt overgedragen van de ene werkgever naar de andere. Dit houdt in dat de activiteiten van de onderneming met elkaar overeenkomen en zowel de materiële activa zoals het gebouw, de voertuigen en voorraden als de immateriële activa, zoals de (arbeids)contracten en goodwill, worden overgedragen aan de nieuwe werkgever. Daarmee blijft het bedrijf na de overname nog steeds als dezelfde onderneming bestaan. De belangrijkste voorwaarden voor de kwalificatie van een overgang van onderneming zijn dus ‘onderneming’ en ‘overgang’.

overgang van onderneming

Wanneer is er sprake van overgang van onderneming?

Een onderneming wordt omschreven als een ‘geheel van georganiseerde middelen, bestemd voor het ten uitvoer brengen van een al dan niet hoofdzakelijk economische activiteit’. En wil er sprake zijn van een ‘overgang’ van onderneming, dan dient een onderneming ten gevolge van een overeenkomst, fusie of splitsing over te gaan. Een overgang alleen als gevolg van transacties met aandelen waarbij geen verandering optreedt in de persoon van de werkgever is geen overgang in de zin van de wet.

Wie gaat er mee over?

Bij een overgang van een onderneming gaan alle werknemers automatisch mee over naar de nieuwe werkgever, onder dezelfde voorwaarden als die in de arbeidsovereenkomst met de oude werkgever waren vastgelegd. Volgens het contractenrecht gaan ook de rechten en plichten van de voormalige werkgever, waaronder bijvoorbeeld het salaris, de verlofdagen en het opgebouwde pensioen, over op de nieuwe werkgever. De nieuwe werkgever blijft gedurende 1 jaar na de overgang naast de verkrijgende partij (de nieuwe werkgever) hoofdelijk verbonden voor de nakoming van verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst die zijn ontstaan vóór het tijdstip van overgang. Het is daarom belangrijk dat zowel de oude als de nieuwe werkgever op de hoogte zijn van de aard van de betrokken rechten en plichten om te zorgen voor een soepele overgang.

Wat te doen als een werknemer ongeschikt is?

Als een werknemer niet geschikt is om over te gaan naar de nieuwe werkgever, mag het dienstverband niet zomaar door de nieuwe werkgever worden beëindigd. De nieuwe werkgever dient eerst met de betrokken werknemer in overleg treden om een passende alternatieve functie binnen de organisatie te vinden. Als er geen passende functie beschikbaar is, kan de werknemer recht hebben op een ontslagvergoeding.

Het behoud van de identiteit van de onderneming is van groot belang bij een overgang van een onderneming. Het zorgt ervoor dat de activiteiten van de onderneming kunnen worden voortgezet en dat er geen grote veranderingen plaatsvinden. Het is daarom van cruciaal belang dat de oude en nieuwe werkgever zich houden aan de regels en zorgen voor een soepele overgang. Bij het overgaan van onderneming moeten beide werkgevers daarom ook juridisch advies inwinnen alvorens tot een bedrijfsovergang over te gaan.

Juridische hulp nodig?

Zoekt u juridische hulp? Neem dan vrijblijvend contact op met Smit & Smit Advocaten voor een adviesgesprek. Ons team van advocaten staan voor u klaar bij het vinden van de juiste oplossing.

Transparant en kosten beheersend

Wij vinden het belangrijk om u van tevoren eerlijk en oprecht inzicht te geven in uw slagingskansen en kosten. Hoe de kosten eruit gaan zien, is afhankelijk van een aantal factoren, waarover wij u graag tijdens een vrijblijvend gesprek meer informatie kunnen geven.

Advies gesprek