Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst opstellen? Het is belangrijk dat u dit juridisch op de juiste manier laat doen. Het is belangrijk dat er achteraf geen verwarringen ontstaan over de gemaakte afspraken. Neem daarom vrijblijvend eens contact met ons op.

Wat is een samenwerkingsovereenkomst?

Een samenwerkingsovereenkomst is een schriftelijke overeenkomst die wordt opgesteld door 2 of meerdere bedrijven. Het kan ook door particulieren worden opgesteld of een combinatie van particulier en bedrijf. Deze overeenkomst wordt opgesteld wanneer je samen wilt werken om een gezamenlijk doel te behalen. Denk hierbij aan een project of zelfs een investering. Het is verstandig om deze afspraken schriftelijk vast te leggen in een samenwerkingsovereenkomst. Door het schriftelijk vastleggen, voorkomt u onnodige discussies achteraf over hetgeen is afgesproken.

In de wet komt het begrip samenwerkingsovereenkomst niet terug. Dit leidt ertoe dat dat de algemene regels die op grond van de wet op overeenkomsten van toepassing zijn, ook van toepassing zijn op een samenwerkingsovereenkomst.

Aangezien er geen specifieke regels gelden voor een samenwerkingsovereenkomst, zorgt dat ervoor dat het de contractspartijen in principe vrijstaat om alles in de overeenkomst op te nemen wat zij zelf willen. Anders gezegd: de contractspartijen kunnen daarin vrijwel alles opnemen.

samenwerkingsovereenkomst

Het is verstandig om onder meer de volgende onderwerpen in de overeenkomst op te nemen (dit lijstje is niet volledig):

  • Tussen welke partijen de overeenkomst van kracht is
  • De rolverdeling van de partijen
  • De volledige omschrijving van de samenwerking
  • Het doel van de samenwerking en de duur
  • De vastlegging van de afspraak over de verdeling van de opbrengsten
  • Alle overige rechten en verplichtingen
  • De duur van de overeenkomst, en
  • op welke wijzen de overeenkomst beëindigd kan worden.

Het moge duidelijk zijn dat het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst om maatwerk vraagt.

Juridisch advies nodig?

Bent u opzoek naar een advocatenkantoor dat gespecialiseerd is in het contractenrecht? Neem dan snel vrijblijvend eens contact met ons op. Bij ons profiteert u van expertise, het laagste uurtarief en te allen tijde een eerste gratis gesprek.

Transparant en kosten beheersend

Wij vinden het belangrijk om u van tevoren eerlijk en oprecht inzicht te geven in uw slagingskansen en kosten. Hoe de kosten eruit gaan zien, is afhankelijk van een aantal factoren, waarover wij u graag tijdens een vrijblijvend gesprek meer informatie kunnen geven.

Advies gesprek