Ik ben ontslagen, wat nu?

ontslagen wat nu

Als u bent ontslagen, is dat niet alleen onplezierig, maar er komt dan ook gelijk veel op u af. Vooral in het geval van een ontslag op staande voet. Een ontslag raakt immers u ook in uw inkomen. Het is dan verstandig om zo snel mogelijk in contact met een arbeidsrechtadvocaat van Smit & Smit Advocaten te treden om advies in te winnen over uw eventuele juridische mogelijkheden.

Verschillende manieren van ontslag

Er zijn verschillende manieren waarop een arbeidsovereenkomst kan worden beëindigd. De meest bekende zijn toch wel het ontslag op staande voet en het met wederzijds goedvinden afscheid van elkaar nemen.

Ontslag op staande voet

Een ontslag op staande voet is het meest verstrekkend. In dat dat geval wordt de arbeidsovereenkomst namelijk per direct vanwege een dringende reden door de werkgever beëindigd. Vanaf dat moment zult u ook geen loon meer ontvangen. Het is dan ook raadzaam om hiertegen stappen te ondernemen.

Ontslag met wederzijds goedvinden

In het geval van een ontslag met wederzijds goedvinden zal de arbeidsovereenkomst in overleg tussen werkgever en werknemer worden beëindigd. De afspraken over de wijze waarop en de voorwaarden waaronder dat gebeurt, worden veelal vastgelegd in een zogeheten ‘vaststellingsovereenkomst’ of ‘beëindigingsovereenkomst’. Als uw werkgever u zo’n overeenkomst aanbiedt, is het verstandig om de inhoud daarvan door een arbeidsrechtadvocaat van Smit & Smit Advocaten te laten beoordelen.

Bij ontslag met wederzijds goedvinden heeft u meestal recht op een WW-uitkering (mits de inhoud van de vaststellingsovereenkomst aan de juiste vereisten voldoet: denk onder andere aan het in acht nemen van een juiste opzegtermijn) en bij ontslag op staande voet niet, omdat er dan sprake is van verwijtbare werkloosheid.

Wat moet ik doen als ik ben ontslagen?

Zoals gezegd, komt er bij een ontslag veel op u af. Als u ontslagen bent dient u zo snel mogelijk op zoek te gaan naar iemand die juridisch advies kan geven over de mogelijkheden bij ontslag. Het inschakelen van een arbeidsrechtadvocaat van Smit & Smit Advocaten is daarbij sterk aan te bevelen.

Maak altijd bezwaar

Als u ontslagen wordt hoeft u niet akkoord te gaan met het ontslag. Afhankelijk van de wijze waarop de arbeidsovereenkomst is beëindigd, zijn er mogelijkheden om het ontslag via de kantonrechter aan te vechten. Laat u daarover ook juridisch informeren, want in sommige gevallen gelden er wettelijke vervaltermijnen! Als die termijnen zullen zijn verlopen, dan kan er niets meer tegen het ontslag worden gedaan. Juist dit maakt dat u voortvarend dient te handelen.

Laat je informeren

Als u ontslagen wordt is het goed om u te laten informeren. Wij van Smit & Smit Advocaten zijn gespecialiseerd in het ontslagrecht. Voor informatie kunt u een kijkje nemen op de website van Smit & Smit Advocaten.

Heeft u hulp nodig?

Als u hulp of juridisch advies nodig heeft, kunt u vrijblijvend contact met de specialisten van ons kantoor opnemen. Wij van Smit & Smit Advocaten zullen u dan verder helpen met uw ontslagprocedure.

Afspraak maken Neem vrijblijvend contact op