Transitievergoeding

Een transitievergoeding maakt deel uit van het ontslagproces. Wanneer de werkgever het initiatief neemt om een werknemer te ontslaan of het contract niet te verlengen, heeft de werknemer recht op een vergoeding. Deze vergoeding noemt men sinds 2015, de transitievergoeding. Voorheen betrof dit de kantonrechtersformule. Met ingang van 1 juli 2015 is deze formule komen te vervallen en werd vervangen door de transitievergoeding. De vergoeding kan door de werknemer gebruikt worden om de tijd van werkeloosheid te overbruggen. Ook is het mogelijk om deze vergoeding te gebruiken om eventuele omscholing of bijscholing te financieren.

Wat is de transitievergoeding?

De transitievergoeding is de wettelijke ontslagvergoeding waar u als werknemer recht op heeft als u ontslagen wordt of als het arbeidscontract niet wordt verlengd. Iedere werknemer heeft, ongeacht hoe lang de arbeidsovereenkomst duurt, over het algemeen genomen recht op een transitievergoeding. Bovendien bestaat er geen recht op een transitievergoeding wanneer een werknemer vanwege ernstig verwijtbaar gedrag ontslagen wordt. Denk hierbij aan een ontslag op staande voet vanwege wangedrag of naar aanleiding van diefstal. Kort gezegd, bedraagt deze vergoeding 1/3 maandsalaris voor ieder vol jaar dat een werknemer bij een werkgever in dienst is geweest. Het maximaal te ontvangen bedrag aan transitievergoeding is begrensd. Dit maximum wordt jaarlijks herzien en vastgesteld.

transitievergoeding

Hulp nodig bij het berekenen van een ontslagvergoeding?

Zoekt u hulp bij het hanteren en berekenen van een ontslagvergoeding? Of heeft u deskundig advies nodig op het gebied van het ontslagrecht? Neem vrijblijvend contact op met Smit & Smit Advocaten voor een adviesgesprek. Ons team van advocaten staan voor u klaar bij het vinden van de juiste oplossing. De rechtsspecialisten van Smit & Smit Advocaten kunnen u adviseren over allerlei vraagstukken die samenhangen met het ontslagrecht. Zij zijn thuis in de actuele wet- en regelgeving en weten u met parate kennis, ervaring en juiste bevlogenheid op weg te helpen.

Transparant en kosten beheersend

Wij vinden het belangrijk om u van tevoren eerlijk en oprecht inzicht te geven in uw slagingskansen en kosten. Hoe de kosten eruit gaan zien, is afhankelijk van een aantal factoren, waarover wij u graag tijdens een vrijblijvend gesprek meer informatie kunnen geven.

Advies gesprek