Vennootschapsrecht

vennootschapsrecht

Het vennootschapsrecht wordt vaak in één adem genoemd met het ondernemingsrecht. Dat is ook niet zo verwonderlijk, want het vennootschapsrecht maakt daar ook onderdeel van uit.

Het ondernemingsrecht bevat alle regels met betrekking tot de rechten en verplichtingen van alle betrokkenen bij rechtspersonen, zoals o.a. de aandeelhouders en de bestuurders. De wet bevat regels voor de oprichtingsakte/statuten, inrichting van de jaarrekening en de wijze waarop aandeelhoudersvergaderingen gehouden moeten worden e.d.

Wat is vennootschapsrecht?

Het vennootschapsrecht ziet, kort gezegd, op de regels die gelden binnen de vennootschap (bijv. vennoot onder firma) of rechtspersoon (bijv. besloten vennootschap). Ook de rechtsverhoudingen tussen de vennoten onderling maken daar deel van uit. In feite behelst het de structuur van de onderneming en alles wat daarmee samenhangt. Anders gezegd: het regelt de keuze, het oprichten en wijzigen van een rechtsvorm, zoals een besloten vennootschap of een stichting.

Binnen het vennootschapsrecht komen zaken aan de orde als aandelentransacties en aandeelhoudersovereenkomsten.

advocaat vennootschapsrecht

Onze expertise op het gebied van vennootschapsrecht

Als advocatenkantoor gespecialiseerd in het ondernemings- en het vennootschapsrecht kunnen wij u bijstaan bij het adviseren over en het opstellen van een aandeelhoudersovereenkomst, het adviseren en juridisch begeleiden bij geschillen tussen aandeelhouders, bij aandelentransacties en nog veel meer.

Neem vrijblijvend contact met ons kantoor op om uw kwestie met u te bespreken en samen te kijken de juridische (on)mogelijkheden.

Afspraak maken Neem vrijblijvend contact op