Lydia Visscher

  • Personen- en Familierecht
  • Arbeidsrecht

Mr. Lydia Visscher is na het behalen van de master Privaatrechtelijke Rechtspraktijk aan de faculteit der rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam in 2012 beëdigd als advocaat en heeft zich toegelegd op het personen- en familierecht, huurrecht en arbeidsrecht.

Inzake het personen- en familierecht behandelt Lydia kwesties omtrent echtscheiding, alimentatie, zorgregelingen, gezagskwesties, boedelscheidingen, afwikkeling huwelijkse voorwaarden en civiele jeugdrechtzaken. In arbeidszaken kunnen zowel werkgevers als werknemers bij haar terecht.

Lydia heeft praktijkervaring opgedaan vanuit verschillende disciplines, bijvoorbeeld vanuit het notariaat en vanuit de rechtspraak als buitengriffier. Zij is dan ook goed in staat om uw zaak vanuit verschillende perspectieven te beoordelen en te benaderen.

Lydia heeft zich op de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd: Personen- en Familierecht en Arbeidsrecht.

06-47890491
Afspraak maken Neem vrijblijvend contact op