Kosteloos omboeken en upgraden van vliegtickets geeft werknemer lange ‘vakantie’

ontslag bij klm wegens

De vakantieperiode ligt voor sommigen al achter de rug en voor sommigen ligt er nog een heerlijke vakantie in het vooruitzicht. De problemen op Schiphol worden daarbij voor lief genomen. Als het voor luchtvaartmaatschappijen al niet druk genoeg is, is het personeelsgebrek op Schiphol niet het enige waar ze mee te maken hebben. Ook op de werkvloer kan het goed misgaan. Dat blijkt wel uit de volgende casus waarover de rechter begin juni jl. heeft geoordeeld. Wat speelde er?

KLM vermoedt fraude bij werknemer(s)

Omdat er begin januari 2022 bij KLM vermoedens waren gerezen dat een werkneemster frauduleuze handelingen had verricht met betrekking tot het upgraden en omboeken van vijf passagiers (het gezin van de zus van de werkneemster in kwestie) heeft KLM Security Services een onderzoek ingesteld.

Onderzoek naar fraude door KLM

Uit het onderzoek kwam naar voren dat de werkneemster de vliegtickets van haar zus en dat van haar gezin kosteloos heeft omgeboekt en dat zij tot twee keer toe heeft geprobeerd hen (kosteloos) te upgraden. De eerste poging ging zelfs ten koste van anderen die wel businessclass hadden geboekt.

KLM stapt naar de rechter

Voor KLM was dit reden om de stap naar de rechter te zetten en om ontbinding te vragen. De kantonrechter is van oordeel dat voldoende is komen vast te staan dat de werkneemster de handelingen die haar door KLM worden verweten heeft verricht. Dit betekent dat zij de tickets van haar zus en haar gezin kosteloos heeft omgeboekt en dat zij tot twee keer toe heeft geprobeerd hen te upgraden. Dit handelen dient naar het oordeel van de kantonrechter als ernstig verwijtbaar handelen te worden aangemerkt.

Uit de verklaringen die werkneemster tijdens het onderzoek heeft afgelegd blijkt dat zij wist dat het (kosteloos) upgraden zonder toestemming van de leidinggevende niet is toegestaan. Het kosteloos omboeken op grond van een valse reden is ook evident niet toelaatbaar. Opvallend was dat de werkneemster tijdens de zitting heeft erkend dat deze handelingen niet door de beugel kunnen.

Conclusie

De conclusie is dat de kantonrechter het ontbindingsverzoek van KLM heeft toegewezen vanwege ernstig verwijtbaar handelen door de werkneemster. De kantonrechter heeft daarbij de arbeidsovereenkomst per 1 juli 2022 ontbonden zonder rekening te houden met de opzegtermijn van een maand.

Omdat het eindigen van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen van de werkneemster is aan haar geen transitievergoeding toegekend. Evenmin is aan de werkneemster, zoals door haar gevraagd, een billijke vergoeding toe te kennen. Een billijke vergoeding kan alleen worden toegekend als de ontbinding van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. Dat zal zich alleen voordoen in uitzonderlijke gevallen en als een werkgever de verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst in ernstige mate schendt. Zoals hiervoor geschreven, is door de kantonrechter geoordeeld dat de ontbinding het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen van de werkneemster. Van ernstig verwijtbaar handelen van KLM is niet gebleken.

Het kwalijke handelen van de werkneemster leidde dus tot een enkeltje naar huis….

Juridisch advies nodig?

Heeft u nog (meer) vragen over dit of een ander juridisch onderwerp? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag.

Afspraak maken Neem vrijblijvend contact op