Ontslag vertrouwensbreuk, wat zijn de regels?

Een vertrouwensbreuk in de arbeidsrelatie tussen een werkgever en een werknemer kan verschillende oorzaken hebben. Veelal ontstaat een vertrouwensbreuk door verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer (of werkgever). Ook kan een vertrouwensbreuk leiden tot een verstoorde arbeidsrelatie als gevolg waarvan de arbeidsovereenkomst niet langer kan blijven bestaan.

Wat zijn de eisen bij ontslag wegens vertrouwensbreuk

Om te komen tot een beëindiging van de arbeidsovereenkomst (ontslag), bepaalt de wet dat er een zogeheten redelijke grond voor ontslag dient te zijn. In de wet zijn de redelijke gronden opgenomen op basis waarvan een werkgever kan overgaan tot opzegging / ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Daaronder vallen onder andere: verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer, een verstoorde arbeidsrelatie en de ongeschiktheid van de werknemer tot het verrichten van de overeengekomen arbeid (disfunctioneren). Pas als er sprake is van een zogeheten ‘voldragen’ ontslaggrond, kan de arbeidsovereenkomst worden beëindigd. Het is mogelijk om een combinatie van ontslaggronden aan te voeren. Dat is bijvoorbeeld aan de orde ingeval er een combinatie van omstandigheden maakt dat van de werkgever niet langer kan worden gevergd om de arbeidsovereenkomst voort te laten duren. De ontslaggrond bepaalt de eisen waaraan voldaan moet worden.

Als er sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie, dan dient onderzocht te worden aan wie dat valt toe te rekenen: is dat aan de werkgever of de werknemer? Als de arbeidsverhouding is verstoord alleen door het gedrag van de werkgever, zal dat over het algemeen niet snel tot een redelijke ontslaggrond leiden. Ook zal de werkgever inspanningen moeten hebben verricht om te proberen om de arbeidsrelatie te normaliseren, bijvoorbeeld door een mediationtraject in te gaan met de werknemer.

Voorbeelden van ontslag door vertrouwensbreuk

Een ontslag als gevolg van een vertrouwensbreuk kan bijvoorbeeld ontstaan in een situatie waarin de werknemer zich probeert te bevoordelen ten opzichte van zijn/haar werkgever. Of ingeval de werknemer stelt in het kader van zijn functie bepaalde klanten te hebben bezocht, maar dat in werkelijkheid niet gedaan heeft. Er kan dan sprake zijn van een onherstelbare vertrouwensbreuk.

Het komt in de praktijk ook voor dat een bepaald handelen van de werknemer zodanig ernstig is dat de arbeidsovereenkomst per direct kan worden beëindigd. Dan wordt gesproken van een ‘dringende reden’. In zo’n geval bestaat dan de mogelijkheid om de werknemer op staande voet te ontslaan. Dit luistert heel nauw, waardoor het raadzaam is om vóór het verlenen van een ontslag op staande voet, juridisch advies bij ons in te winnen.

Juridisch hulp nodig bij een vertrouwensbreuk?

Als u als werkgever of werknemer wordt geconfronteerd met een dreigend ontslag vanwege een vertrouwensbreuk of andere reden, dan adviseren wij u tijdig contact met ons op te nemen. U komt dan beslagen ten ijs. Bij Smit & Smit zijn wij gespecialiseerd in het ontslagrecht.

Transparant en kosten beheersend

Wij vinden het belangrijk om u van tevoren eerlijk en oprecht inzicht te geven in uw slagingskansen en kosten. Hoe de kosten eruit gaan zien, is afhankelijk van een aantal factoren, waarover wij u graag tijdens een vrijblijvend gesprek meer informatie kunnen geven.

Advies gesprek