Onderhandse akte

Bij het maken van afspraken is het verstandig om die ook schriftelijk vast te leggen. Wanneer de andere partij de gemaakte afspraken vervolgens niet nakomt, heb je immers op die manier bewijs waarmee je je recht bij de rechter kunt afdwingen. Je hebt hierin de keuze om de afspraken vast te leggen in een onderhandse- of authentieke akte. Hieronder wordt toegelicht wat dat precies betekent.

onderhandse akte

Wat is een onderhandse akte?

De onderhandse akte is een schriftelijk document dat wordt gebruikt om overeenkomsten tussen twee of meer partijen vast te leggen. Hierin nemen partijen hun afspraken schriftelijk op, om deze vervolgens te ondertekenen. Dit kan gaan om je arbeidsovereenkomst, maar ook bijvoorbeeld de overeenkomst van de verkoop van goederen. De onderhandse akte is een laagdrempelige methode om afspraken vast te leggen, aangezien iedereen deze kan opstellen. Hierin verschilt deze van de authentieke akte.

Een authentiek akte is een akte in de vereiste vorm en bevoegdelijk opgemaakt door ambtenaren, aan wie bij of krachtens de wet is opgedragen op die wijze te doen blijken van door hen gedane waarnemingen of verrichtingen.

Waarde bewijskracht

De onderhandse akte kan, naast het overzichtelijk maken van afspraken, een belangrijke rol spelen in een rechtszaak. Deze levert namelijk bewijs op van de overeengekomen voorwaarden, welke zo nodig afgedwongen kunnen worden bij de rechter. Er is echter wel een verschil in de mate van bewijskracht tussen de authentieke en onderhandse akte. Zo zal een rechter in een zaak alle gegevens uit de authentieke akte als waarheden aannemen, de tegenpartij kan hier dan ook niet meer tegenin gaan. De inhoud van een authentieke akte levert dus dwingende bewijskracht op. Bij de onderhandse akte kan de tegenpartij wel proberen tegenbewijs te leveren om de stellingen onderuit te halen.

Waarom kiezen voor onderhandse akte?

Een voordeel van de onderhandse akte is dat het gemakkelijk is op te stellen. Zolang de akte de identiteit van de betrokken partijen, een beschrijving van het onderwerp van de overeenkomst, de voorwaarden van de overeenkomst en de handtekeningen van partijen bevat, kan deze volgens het contractenrecht als geldig worden aangemerkt. Aangezien deze door partijen zelf opgesteld kan worden, worden ook de kosten vermeden die komen kijken bij het inschakelen van een notaris.

In sommige gevallen staat er geen keuze open voor de wijze van vastleggen van de overeenkomst. Zo is een authentieke/notariële akte altijd nodig voor het vestigen van een hypotheek of het overdragen van een woning.

Juridisch advies van een advocaat nodig?

Heeft u nog (meer) vragen over dit of een ander juridisch onderwerp? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Transparant en kosten beheersend

Wij vinden het belangrijk om u van tevoren eerlijk en oprecht inzicht te geven in uw slagingskansen en kosten. Hoe de kosten eruit gaan zien, is afhankelijk van een aantal factoren, waarover wij u graag tijdens een vrijblijvend gesprek meer informatie kunnen geven.

Advies gesprek